ویزای شینگن
زمان تحویل 20روزه مدت اعتبار 2سال قیمت 13,550,000 مدارک

 مدارک شناسایی مورد نیاز فرد نظیر:

 

پاسپورت
 شناسنامه و ترجمه های آن ها
 نامه های بانکی
 اسناد مالکیت منزل یا زمین
 نامه های کاری فرد که نشان از اشتغال به کار وی در موقعیت خاص شغلی را دارد

 

نامه اشتغال متقاضی به تحصیل در دانشگاه های ایران شانس خود را جهت اخذ ویزای توریستی کشور اتریش، افزایش دهند.

ویزای توریستی
زمان تحویل 30روز مدت اعتبار قیمت مدارک

فرم درخواست ویزای اتریش

گذرنامه فعلی متقاضی به همراه کلیه گذرنامه های قبلی

رسید پرداخت هزینه درخواست ویزا

اصل و ترجمه کلیه اسناد ملکی

اصل و ترجمه شناسنامه و کارت ملی

نامه اشتغال به کار

گواهی اشتغال به تحصیل

رائه دعوت نامه (در صورت وجود)

رزرو بلیط رفت و برگشت

واچر هتل

*
*
*
تعویض عکس
*
close button